Αποθετήριο εκπαιδευτικού λογισμικού

Εκτύπωση

Τεχνική ΣτήριξηΣτον δικτυακό χώρο της Τεχνικής Στήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολικών Μονάδων (http://ts.sch.gr/repo) φιλοξενούνται πιστοποιημένα εκπαιδευτικά λογισμικά για την Α'βάθμια και Β'βάθμια Εκπαίδευση, κατάλληλα τροποποιημένα από τον Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΕΑΙΤΥ ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση και χρήση τους σε λειτουργικό σύστημα Linux.

 

Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται στη διανομή Ubuntu ή σε παράγωγές της αλλά είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα λογισμικά και σε άλλες Debian-based διανομές, εφόσον περιέχουν το πακέτο prism. Τα λογισμικά που αυτή στιγμή διαθέτει το αποθετήριο για debian-based διανομές είναι:

Για να προσθέσετε το αποθετήριο (repository) στις πηγές σας, δώστε τις παρακάτω εντολές σε ένα τερματικό:

wget http://ts.sch.gr/repo/add-ppa.sh -O /tmp/add-ppa.sh

sh /tmp/add-ppa.sh ts.sch.gr/repo

Για την εγκατάσταση των λογισμικών, απλά επιλέξτε από το Σύστημα » Διαχείριση συστήματος » Synaptic Package Manager όποια λογισμικά χρειάζεστε. Τα λογισμικά έχουν πρόθεμα nip-, dim-, gym-, lyk-, tee- ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία απευθύνονται. Προσοχή το πρόθεμα είναι ενδεικτικό και όχι περιοριστικό για την εκπαδευτική βαθμίδα που θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό. Είναι δυνατόν κάποια λογισμικά μίας βαθμίδας να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλη βαθμίδα (πχ λογισμικά του δημοτικού να χρησιμοποιούνται από το νηπιαγωγείο και αντιστρόφως, λογισμικά του λυκείου να έχουν δραστηριότητες για το γυμνάσιο κλπ).

Για διευκόλυνσή σας κατά την εγκατάσταση υπάρχουν τα ακόλουθα μετα-πακέτα (εγκαθιστούν αυτόματα ένα σύνολο εκπαιδευτικών λογισμικών αντί να εγκαθιστάτε ένα ένα τα λογισμικά):

Σημείωση: Τα μεταπακέτα "σπάνε" στο βασικό και στο -extra ώστε η εγκατάστασή τους να μην έχει μέγεθος μεγαλύτερο από 4GB.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα με τα λογισμικά, ανατρέξτε στη σελίδα της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Χρηστών (helpdesk) του Π.Σ.Δ., ανοίξτε καινούριο ticket στην κατηγορία «Σχολική Διοικητική Μονάδα» και περιγράψτε αναλυτικά το πρόβλημα.